Buddhistisk psykologi

Fordybelse i Buddhistisk psykologi

med Jacob Piet

8. oktober 2022, 10:00-16:00  på Folkeuniversitetet i Aarhus

Hvad kan den kliniske psykologi lære af buddhismen? Denne dag dykker vi ned i den buddhistisk psykologis perspektiv på menneskets grundlæggende søgen efter mening, lykke, tilfredshed og fyldestgørelse i tilværelsen.

Dagen har særligt fokus på de dele af buddhistisk psykologi, der har relevans for programmet Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR). MBSR er udviklet til moderne mennesker i vesten, og det er som sådan hverken religiøst eller buddhistisk. Men programmet er inspireret af metoder og indsigter fra buddhistiske psykologi.

Hør bl.a. om begrebet universel dharma, som et overordnet begreb, der henviser til forståelse, perspektiver og indsigter, som er klart formuleret i den buddhistiske psykologi, men som samtidig er alment gældende. Vi kaster også lys over de såkaldte fire ædle sandheder. De fire ædle sandheder er fire erfaringsbaserede kerneindsigter, der til sammen skaber en begrebsmæssig ramme for at forstå årsagerne til psykologisk lidelse. Og samtidig beskrives vejen og metoderne til at lindre lidelse og skabe forudsætninger for større eksistentiel frihed.

I løbet af dagen vil der desuden blive inddraget forskellige praktiske mindfulness-øvelser.

Jacob Piet

Jacob Piet, Center for Meditation, Center for Mindfulness

Psykolog, ph.d. i mindfulness og certificeret til at varetage undervisning og uddannelse i Mindfulness baseret stress reduktion (MBSR) gennem omfattende træning og supervision af Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli. Han er uddannet i mindfulnessbaseret kognitiv terapi (MBKT) hos blandt andre Mark Williams. Piet har været ansat ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, siden 2013. Han har haft en daglig meditationspraksis i mere end 20 år og tager hvert år i længerevarende retreats. Piet er fast underviser på Vækstcenteret og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Datoer

8. oktober 2022, kl 10:00-16:00

 

Kursussted

AU, bygning 1530, lokale oplyses på stedet
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus

 

Pris 

Standard 495,00 kr.

Studerende 250,00 kr.

 

Tilmelding

Tilmedling via. Folkeuniversitetets hjemmeside.

Følg linket her Tilmelding