KURSER & RETREATS

KURSER & RETREATS

Vi tilbyder retreats, kurser, forløb og fordybelsesdage. Vi lægger vægt på hvordan meditation og eksistentiel omstilling kan forbedre vores mentale, følelsesmæssige og kropslige balance. Herfra kan vi etablere en gensidig berigende relation til os selv, vores medmennesker og verden omkring os.

Undervisningen foregår i vekselvirkning mellem meditation, yoga, empatitræning, udvekslinger i par og fællesskab samt stræk af stilhed. Herfra kan den meditative, kropslige og eksistentielle proces fordybe og udfolde sig.

med Gull-Maja la Cour og Jacob Piet

Dette 5-dages stilhedsretreat inviterer til at fordybe bevidst nærvær og klarhed samt kontakt til hjertefølelser som venlighed, kærlighed, taknemmelighed og medfølelse.

Dato: 30. juli-4. august 2024.

Dette retreat kan godkendes som et af de fire obligatoriske retreats på MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

* et værelse tilbage

med Gull-Maja la Cour og Jacob Piet

Dette 5-dages stilhedsretreat er en invitation til at fordybe, inderliggøre og nære kontakten til dig selv og din indre natur.

Dato: 13.-18. august 2024.

Dette retreat kan godkendes som et af de fire obligatoriske retreats på MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

*retreatet er desværre overtegnet, men det er muligt at komme på venteliste.

med Jacob Piet

- et årsforløb med videregående træning

Med følgeskab på dette årsforløb vil vi gennem meditativ træning, kropsarbejde, hjertekontakt, stilhed, dialog og undervisning skabe grobund for dybere væren samt mulighed for indsigt.  

Meditation bliver en livskunst, når praksis hjælper os med at se mere klart og lytte til hjertet. Det giver mulighed for at leve i bedre overensstemmelse med vores dybeste værdier. 

Fra august 2024 - august 2025

*forløbet er desværre overtegnet.

med Jacob Piet, Gull-Maja la Cour og Anette Graungaard

Tag vare på dig selv – et kursus om stresshåndteringlivsglæde og selvomsorg. 

På dette kursus vil du lære hvordan du kan tage bedre vare på dig selv, blive opmærksom på livets små pauser og de muligheder de giver for at bringe dig i balance. Vi vil i fællesskab udforske metoder til at bevare ro og nærvær i kontakten med andre mennesker. Kurset er primært henvendt til praktiserende læger og andre med sundhedsfagligt arbejde. Det er godkendt til refusion i PLO.

3.-10. oktober 2024. 

med Gull-Maja la Cour 

Dette forløb handler om at komme mere fuldt og helt tilstede i livet. At opdage hvad der nærer og beriger livet og ikke mindst hvad der dræner og tynger det.

Vi kommer til at arbejde med mindfulness meditationer, yoga og afspænding samt undervisning i bl.a. stresshåndtering, negative automatiske tanker, accept og livsglæde.

Fra 15. november til 20. december i Horsens. *forløbet er overtegnet

Nyt forløb kommer efteråret 2024

med Jacob Piet og Gull-Maja la Cour

På dette tre dages kursus vil vi gennem undervisning, meditativ træning, kropsarbejde og kontakt skabe grobund for dybere væren samt mulighed for ny indsigt. Vi vil arbejde med at kultivere kvaliteter som klarhed, åbenhed, mod og mildhed, der er essentielle ressourcer i den meditative fordybelse – såvel som i det daglige liv. Fokus vil ligeledes være at skabe et rum hvor vi kan nære kontakten til hjertet og bringe følelsesfylde og sensitivitet ind i den meditative praksis.

25.-27. oktober 2024

Undervisning, Jacob Piet

DANSK CENTER FOR MINDFULNESS

Jacob Piet varetager uddannelse i Mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR) ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.