KURSER & RETREATS

KURSER & RETREATS

Vi tilbyder retreats, kurser, forløb og fordybelsesdage. Vi lægger vægt på hvordan meditation og eksistentiel omstilling kan forbedre vores mentale, følelsesmæssige og kropslige balance. Herfra kan vi etablere en gensidig berigende relation til os selv, vores medmennesker og verden omkring os.

Undervisningen foregår i vekselvirkning mellem meditation, yoga, empatitræning, udvekslinger i par og fællesskab samt stræk af stilhed. Herfra kan den meditative, kropslige og eksistentielle proces fordybe og udfolde sig.

Guided by Saki Santorelli and Jacob Piet

In the company of heartfelt companions, the retreat is structured to support you as we join in a daily schedule of sitting and walking meditation, yoga and movement, morning and evening talks, and group and/or individual practice meetings. Embedded in silence and infused with the spirit of befriending, this retreat is an invitation for you to become intimate with your heart and make it accessible and vibrant in your daily life and work.

Dato: 3.-8. oktober 2023

*The retreat is fully booked. It is possible to get on a waiting list.

med Gull-Maja la Cour 

Dette forløb handler om at komme mere fuldt og helt tilstede i livet. At opdage hvad der nærer og beriger livet og ikke mindst hvad der dræner og tynger det.

Vi kommer til at arbejde med mindfulness meditationer, yoga og afspænding samt undervisning i bl.a. stresshåndtering, negative automatiske tanker, accept og livsglæde.

Fra 15. november til 20. december i Horsens.

*forløbet er overtegnet

med Gull-Maja la Cour og Jacob Piet

Dette 5-dages stilhedsretreat inviterer til at fordybe bevidst nærvær og klarhed samt kontakt til hjertefølelser som venlighed, kærlighed, taknemmelighed og medfølelse.

Dato: 30. juli-4. august 2024.

Dette retreat kan godkendes som et af de fire obligatoriske retreats på MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

*åbent for tilmelding

med Gull-Maja la Cour og Jacob Piet

Dette 5-dages stilhedsretreat er en invitation til at fordybe, inderliggøre og nære kontakten til dig selv og din indre natur.

Dato: 13.-18. august 2024.

Dette retreat kan godkendes som et af de fire obligatoriske retreats på MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

*åbent for tilmelding

med Jacob Piet

- et årsforløb med videregående træning

Med følgeskab på dette årsforløb vil vi gennem meditativ træning, kropsarbejde, hjertekontakt, stilhed, dialog og undervisning skabe grobund for dybere væren samt mulighed for indsigt.  

Meditation bliver en livskunst, når praksis hjælper os med at se mere klart og lytte til hjertet. Det giver mulighed for at leve i bedre overensstemmelse med vores dybeste værdier. 

Fra august 2024 - august 2025

Undervisning, Jacob Piet

DANSK CENTER FOR MINDFULNESS

Jacob Piet varetager uddannelse i Mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR) ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.